Tjänster

Vi slammar och tätar skorstenar invändigt, drar rör, putsar och fogar. Vi ordnar de arbeten ni önskar utföra när det gäller skorstenar!

Många gamla hyreshus får ej använda nya köksfläktar om ej rör finns ådrar vi in rör så att fläkten fungerar.

Vi utför ventilationsrensning. Det innebär att ventilationskanaler
ån t.ex. badrum och köksfläktar rensas från damm.

Vår kompetens ligger även inom gjutning av bottenplattor och villagrunder. Vi utför även mindre gjutningar, som t.ex. stödmurar och sulor.

I vårt arbete står vår fullutrustade servicebil till förfogande.

Vi är även rädda om miljön och är noga med sopsortering.

Våra arbeten och materialet vi använder är av hög kvalitet.
Vi köper därför det mesta av materialet från Rec Indovent.